Servisne informacije

Poreski podsetnik za 20.09.2019.godine

Podsetnik za izvršenje obaveza sa rokom dospeća: 18.09.2019, shodno Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015 i 81/2018) .

NAZIV OBAVEZE:
1. Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G
Obračunski period: 1.8.-31.8.2019.godine
Rok za izvršenje obaveze: najranije 20.09.2019. godine
Osnov: Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

2. Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije
Obrazac REF-ETE

Obračunski period: 1.8.-31.8.2019.godine
Rok za izvršenje obaveze: najranije 20.09.2019. godine
Osnov: Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

3. Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda
Obrazac REF-I

Obračunski period: 1.8.-31.8.2019.godine
Rok za izvršenje obaveze: najranije 20.09.2019. godine
Osnov: Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe.

Nema ostalih poreskih i drugih obaveza za 20.09.2019.godine.

Ključne reči
Opširnije

Najnoviji naslovi

Napišite komentar

Povratak na početak
Zatvori
Zatvori
%d čitalaca voli ovo: